UTM Iron Gate معرفی
UTM مخفف کلمات Unified Threat Management به معنای مدیریتیکپارچه تهدیدات می باشد. از UTM به منظور امن سازیشبکه های کامپیوتری سازمانها، استفاده می شود. UTM را می توان در محل ارتباط شبکه سازمان با اینترنت قرار داده تا سازمان را در برابر حملات متداول اینترنتی محافظت نماید.

UTM شامل بسته های امنیتی برای محافظت از شبکه کامپیوتری در مقابل تهدیداتی از جمله جلوگیری از نفوذ هکر ها ، سرویسهای امنیتی شبکه اختصاصی مجازی (VPN) ، سیستم تشخیص و جلوگیری از نفوذ، Antivirus ، AntiSpam ، حملات امنیتی، کنترل دسترسی کاربران و…می‌باشد.

افزایش و گسترش تهدیدات امنیتی در شبکه های کامپیوتری سبب گردید تا شرکت چاپار نیک گامرون اقدام به ارائه انواع UTM نماید. UTM تمام نیازهای امنیتی شبکه های کوچک تا بزرگ را پوشش داده و سازمان را در مقابل حملات فضای سایبری ایمن می نماید.

UTM های قابل ارائه توسط این شرکت بر اساس تهدیدات حال و آینده کشور طراحی و تولید شده است. بدین منظور سرویس های امنیت شبکه خاصی بر اساس نیازکشور روی آن قرار گرفته است. این سرویس ها عبارت اند از:

1.1. سیستم تشخیص و پیش گیری از نفوذ (IDPS )

1.2. مدیریت پهنای باند و ترافیک شبکه برای کاربران

1.3. سرویس دیوار آتش (Firewall )

1.4. آنتی ویروس (Anti-Virus ) و آنتی اسپم (Anti-Spam )

1.5. مدیریت حملات DoS

1.6. تضمین وجود اینترنت در سازمان (Load Balancing )

1.7. فیلترینگ محتوا (Web & Application Filtering )

1.8. سرویس شبکه اختصاصی مجازی (VPN )

1.9. مدیریت شبکه با استفاده از SNMP

1.10. مسیریابی (Routing )

1.11. مکانیزم تشخیص هویت با پشتیبانی از Active Directory ،LDAP و RADIUS

1.12.گزارش گیری کامل از تمام سرویس ها