ورود

سوابق اجرایی

سوابق اجرایی و لیست سازمان ها و ارگان هایی که این شرکت با آنها همکاری داشته یا دارد 

ردیف نام  قرارداد پشتیبانی   اجرای شبکه   سخت افزار   وب سایت   اتوماسیون اداری 
1
 معاونت برنامه ریزی استانداری استان هرمزگان ×
× × × ×
2  سازمان جهاد کشاورزی استان هرمزگان
×
×
×
×
×
3  سازمان کار و امور اجتماعی استان هرمزگان ×
×
×
×
×
4  اداره کل دامپزشکی استان هرمزگان ×
×
×
×
×
5  استانداری استان هرمزگان ×
×
×
×
6  اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان هرمزگان ×
×
×
  ×
7  مدیریت آموزش و پژوهش استان هرمزگان ×
×
×
  ×
8  اداره کل شیلات استان هرمزگان ×
×
×
  ×
9  حوزه معاونت عمرانی استان هرمزگان ×
×
×
  ×
10  دانشگاه علوم پزشکی استان هرمزگان ×
×
×
  ×
11  دانشگاه هرمزگان ×
×
×
  ×
12  آموزش و پرورش شهرستان خمیر     ×
  ×
13  دادگستری کل استان هرمزگان ×
×
×
  ×
14  اداره کل پست استان هرمزگان ×
  ×
×
×
15  سازمان آموزش و پرورش استان هرمزگان ×
×
×
   
16  اداره کل راه و ترابری استان هرمزگان ×
  ×
×
 
17  اداره کل راه آهن استان هرمزگان ×
  ×
×
 
18  اداره کل حوادث و سوانح غیرمترقبه ×
  ×
×
×
19  اداره کل تربیت بدنی استان هرمزگان ×
×
×
  ×
20  اداره کل صدا و سیما استان هرمزگان ×
  ×
  ×
21  اداره کل امور مالیاتی استان هرمزگان ×
  ×
  ×
22  شرکت آب منطقه ای استان هرمزگان ×
  ×
   
23  اداره کل تامین اجتماعی استان هرمزگان
×
  ×
×
 
24 هیئت فوتبال استان هرمزگان      ×
×
 
25  سازمان صنایع و معادن استان هرمزگان
    ×
×
 
26  شرکت پست بانک استان هرمزگان
      ×
×
27  اداره کل استاندارد استان هرمزگان
    ×
  ×
28  مرکز تحقیقات کشاورزی استان هرمزگان     ×
  ×
29  سازمان بهزیستی استان هرمزگان     ×
  ×
30  سازمان تبلیغات اسلامی استان هرمزگان ×
  ×
  ×
31  سازمان تعزیرات حکومتی استان هرمزگان
×
×
×
   
32  بانک ملی ایران ×
×
×
   
33  آموزش و پرورش شهرستان شیبکوه     ×
   
34  آموزش و پرورش شهرستان رودان
    ×
   
35  آموزش و پرورش شهرستان بستک
    ×
   
36  آموزش و پرورش شهرستان جاسک
    ×
   
37  آموزش و پرورش کیش
    ×
   
38  آموزش و پرورش هرمز
    ×
   
39  آموزش و پرورش شهرستان پارسیان
    ×
   
40  آموزش و پرورش ابوموسی
    ×
   
41  اداره کل محیط زیست استان هرمزگان
×
      ×
42  اداره کل هواشناسی استان هرمزگان
        ×
43  سازمان بازرگانی استان هرمزگان
        ×
44  سازمان میراث فرهنگی و گردشگری
        ×
45  مجتمع کشتی سازی و صنایع فرا ساحل ایران
    ×
  ×
46  اداره دامپزشکی شهرستان حاجی آباد
        ×
47  اداره دامپزشکی شهرستان بندر لنگه 
        ×
48  اداره دامپزشکی شهرستان میناب
        ×
49  سازمان بازرسی کل استان هرمزگان
        ×
50  شرکت فولاد استان هرمزگان
    ×
  ×
51  اداره کل مسکن و شهرسازی استان هرمزگان
        ×
52  اداره اتباع امور خارجه استان هرمزگان
        ×
53  اداره تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی
        ×
54  فرمانداری شهرستان بستک
  ×
     
55  فرمانداری شهرستان خمیر
  ×
     
56  فرمانداری شهرستان پارسیان
  ×
     
57  فرمانداری شهرستان جاسک
  ×
     
58  اداره کل فنی و حرفه ای استان هرمزگان
      ×
 
59  شرکت پارس کالا بار خمیسی
      ×
 
60  شرکت مجموعه های تجاری ستاره
      ×
 
61  مدیریت شهربازی ستاره جنوب
      ×
 
62  اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری
×
  ×
   
63  آموزش و پرورش شهرستان رودخانه
    ×
   
64  آموزش و پرورش شهرستان فین
    ×
   
65  دادسرای شهرستان فین   ×
     
66  دادسرای شهرستان بستک
  ×
     
67  دادسرای شهرستان بندرلنگه
  ×
     
68  شهرداری منطقه 2   ×
     
69  شهرداری مرکزی بندرعباس   ×
     
70  مجموعه شهربازی ستاره جنوب       ×
 
71  شهرداری منطقه 1     ×
   
72  سازمان پارک ها و فضای سبز ×
×
×
   
73  شرکت پخش فرآورده های نفتی ×
×
×
   
74  شرکت پخش فرآورده های نفتی بندرلنگه
    ×
   
75  شرکت پخش فرآورده های نفتی قشم
    ×
   
76  شرکت پخش فرآورده های نفتی کیش
    ×
   
77  گمرک شهید رجایی ×
×
×
   
78  گمرک شهید باهنر ×
×
×
   
79  اداره کل ثبت احوال ×
×
×