• net

اجرای شبکه

استفاده از شبکه های کامپيوتری در سالهای اخير رشدی فزاینده داشته و به موازات آن سازمان ها و موسسات متعددی اقدام به برپا سازی شبکه نموده اند. هر شبکه کامپيوتری می بايست با توجه به شرايط و سياست های هر سازمان، طراحی و در ادامه پياده سازی گردد. شبکه های کامپيوتری زيرساخت لازم برای استفاده از منابع فيزيکی و منطقی را در يک سازمان فراهم می نمايند. بديهی است در صورتی که زيرساخت فوق به درستی طراحی نشوند، در زمان استفاده از شبکه با مشکلات متفاوتی برخورد نموده و می بايست هزينه های زيادی به منظور نگهداری و تطبيق آن با خواسته های مورد نیاز، صرف گردد. يکی از علل اصلی در بروز اين چنين مشکلاتی، به طراحی شبکه پس از پياده سازی آن برمی گردد.
برپا سازی هر شبکه کامپيوتری تابع مجموعه سياست هائی است که با استناد به آنان در ابتدا طراحی منطقی شبکه و در ادامه طراحی فيزيکی، انجام خواهد شد. پس از اتمام مراحل طراحی، امکان پياده سازی شبکه با توجه به استراتژی تدوين شده، فراهم می گردد.

به صورت کلی یک شبکه بایستی خصوصیات زیر را دارا باشد :
1.از لحاظ نوع بستر و ساختار کاملا پویا و پایدار باشد
2.دارای ضریب دسترسی بالا باشد (High Availability)
3.همواره در صورت بروز هر نوع حادثه اطلاعات در اسرع وقت قابل دسترسی باشند (Disaster Recovery)
4.اطلاعات کاملا امن بوده و قابل سوء استفاده نباشند (Network Security)
5.وضعیت شبکه همواره و در هر لحظه قابل گزارش گیری باشد (Network Monitoring)

مراحل اجرای یک شبکه کامپیوتری شامل موارد زیر میباشد:
1.مشاوره
2.طراحی
3.اجرا شبکه پسیو
4.اجرای شبکه اکتیو


1-مشاوره:
شرط لازم برای حصول نتایج مطلوب پس از اجرای پروژه های IT، طراحی دقیق و علمی قبل از اجرا طی فازهای نیاز سنجی و شناخت، بررسی استراتژیها و IT Master Plan سازمان، طراحی و آنالیز قطعات تا تحویل blue print میباشد. پر واضح است كه نقش مشاوری صدیق و امین كه با شناخت نیازهای مشتری بتواند بهترین راه حل را در اختیار بگذارد در این مرحله بیش از پیش خودنمایی میكند.
2-طراحی:
هر شبكه كامپیوتری باید با توجه به شرایط و سیاست های هر سازمان، طراحی و پیاده سازی گردد که این شبكه های كامپیوتری، زیر ساخت لازم برای استفاده از منابع فیزیكی و منطقی را در یك سازمان فراهم می آورند .
بدیهی است، در صورتی كه زیر ساخت فوق به درستی طراحی نشود، در زمان استفاده از شبكه با مشكلات متفاوتی برخورد نموده و باید هزینه های زیادی به منظور نگهداری شبكه و تطبیق آن با خواسته های مورد نظر، صرف شود . این در صورتی است كه مجبور نشویم كه همه چیز را از نو شروع كنیم . یك از علل اصلی بروز چنین مشكلاتی، طراحی شبكه پس از پیاده سازی آن است ! یعنی ابتدا شبكه پیاده سازی می شود، قبل از آنكه طراحی مناسبی برای آن انجام شود
اصولا تمام طرح هایی که ارائه می شوند، ارزش پیاده سازی ندارند. یکی از معیار های مهم که موجب انتخاب یا رد یک طرح می شود پشتیبانی است، که آیا در صورت پیاده سازی این طرح وضعیت پشتیبانی به چه صورت خواهد بود و چه مقدار هزینه به دنبال خواهد داشت و آیا در موارد بحرانی امکان پشتیبانی و خطایابی سریع وجود دارد یا خیر ؟
ممکن است طراحی و پیاده سازی اولیه هزینه زیادی را به دنبال داشته باشد، اما طراحی صحیح می تواند موجب کاهش هزینه در نگهداری و همچنین پشتیبانی باشد.
برآورد نیاز سازمان با درنظر گرفتن توسعه آتی آن، بعنوان نخستین گام از طراحی ضروری است.
3-اجرای شبکه:
فاز اجرای شبکه پس از مراحل مشاوره و طراحی قرار دارد که باتوجه به طرحهای داده شده توسط کارشناسان و بررسی نیازهای سازمان توسط تیم مجرب و تکنسینهای این مجموعه اجرا و به بهره برداری خواهد رسید.
• طراحی و اجرای شبکه های تحت windows server 2003 و windows server 2008
• اعمال مدیریت متمرکز بر کلیه منابع و اشیا شبکه (file , application , printer , storage ,user ,server ,client) با استفاده از windows server 2003 domain و زیرساخت active directory.
• طراحی واجرای intranet داخلی سازمان
• طراحی ، اجرا و بهینه سازی ارتباط با اینترنت و امکان اعمال مدیریت متمرکز
• طراحی و اجرای زیر ساخت امنیتی شبکه
• نصب و راه اندازی شبکه های LAN و WAN
• مشاوره، طراحی و نصب انواع شبکه های Wire و Wireless
• انجام کلیه خدمات ارتباطی بین شهری و استانی به وسیله Wireless و Intranet و متصل کردن شرکت ها به کارخانه ها و ایجاد شبکه WAN
• انجام کلیه امور تحت windows و Linux
• پشتیبانی و نگهداری نرم افزاری از کلیه سیستمهای کامپیوتری شرکتها
• پشتیبانی و نگهداری سخت افزاری از کلیه سیستمهای کامپیوتری شرکتها
• راه اندازی فایروال و کش سرور Internet Security and Acceleration ISA))
• مشاوره ، طراحی ، پیاده سازی Active Directory
• مشاوره ، طراحی ، پیاده سازی DHCP
• نصب و پیکربندی انواع تجهیزات Active و Passive شبکه
• نصب ، راه اندازی ونگهداری و راهبری آنتی ویروس تحت شبکه
• نصب و راه اندازی ISA Server
• نصب و راه اندازی Cache Server
• نصب و راه اندازی Mail Server
• نصب و راه اندازی FTP and Web Server
• نصب و راه اندازی VPN Server
• مشاوره ،طراحی و اجرای شبکه های مبتنی بر راه حل های سیسکو

اهم فعالیتهای واحد مهندسی شبکه شرکت چاپار نیک گامرون (چنگ) به شرح زیر است:
• مميزی و مستند سازی شبکه
• مشاوره در طراحی شبکه و تهيه RFP
• طراحی نصب و راه اندازی شبکه های محلی ( LAN ) با رعايت اصول و استانداردهای جهانی و بر پايه آخرين تکنولوژی روز دنيا
• مشاوره، طراحی و راه اندازی شبکه های گسترده ( WAN ) برای سازمانهای بزرگ
• طراحی و اجرای پروژه های Voice ،Video و Data بر روی بستر اينترنت
• مشاوره در زمينه ايجاد سايت های بزرگ اينترنتی و نصب تجهيزات مورد نياز با استفاده از تکنولوژی روز دنيا
• پياده سازی و اجرای طرح های امنيت شبکه
• ارتباطات بين شبکه ای و ارتباط کامپيوترهای راه دور
• پياده سازی و اجرای شبکه های اختصاصی ( VPN ) برای ارسال Voice ،Video و Data
• اشکال زدايی و troubleshooting در شبکه های بزرگ
• طراحی پلان های مدیریت متمرکز شبکه تحت پلاتفرم های مایکروسافت و لینوکس
• نصب و پیکربندی انواع تجهیزات اکتیو شبکه