استخدامشرکت چاپار نیک گامرون جهت تکمیل کادر انبار دعوت به همکاری می نماید.
متقاضیان محترم می توانند فرم درخواست همکاری را از لینک ذیل دریافت و پس از تکمیل به آدرس jobs@chang-co.com  با عنوان "استخدام انباردار" ارسال نمایند.


" فرم درخواست همکاری"